Laatste nieuws

We zijn er even tussenuit!

Dacob is gesloten van 11 december tot en met 19 december 2018.

Contacteer onze collega's van Carcob voor dringende vragen: carcob@skynet.be of 02/513 61 99 en 02/513 15 83.

 

Aanvulling Archief Eddy Poncelet

Het persoonlijk archief van Eddy Poncelet werd aangevuld met stukken geschonken in 2017. Het bevat o.a. interessante documenten betreffende de Volksjeugd en de Kommunistische Jeugd op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Daarnaast geeft het ook een idee van de vorming en kaderscholing binnen de KPB.

Bekijk de aangepaste inventaris hier of consulteer Pallas.

 

Archief Georges Van den Boom ontsloten

Georges Van den Boom (Gent, 11 december 1897 - Brussel, 21 juni 1978) was stichtend lid van de Kommunistische Partij van België. Hij was sterk actief in de communistische pers en het syndicale leven. In 1937 werd hij aangesteld als voorzitter van de Vlaamsche Kommunistische Partij (VKP), opgericht in het kader van de volksfrontpolitiek van Komintern-leider Georgi Dimitrov.

Het ontsloten archief is heel divers en omvat o.a. persoonlijke documenten, stukken met betrekking op de KPB/PCB en een verzameling persknipsels en ander documentatiemateriaal. Het geeft een mooi beeld van de politieke interesses van Georges Van den Boom maar er zijn ook lacunes. Zo is er weinig te vinden over zijn activiteiten binnen de (internationale) vakbondsbeweging en behalve verzamelde documentatie zijn er geen documenten over de Vlaamse beweging. Daarentegen zijn er wel een reeks artikels geschreven door Van den Boom wat zijn activiteit binnen de communistische pers weerspiegelt.

Een bijzonder dossier (doos 1, nr 7) handelt over de interne strijd binnen de partij in de periode 1927 – 1928 en de rol hierin van de Communistische Internationale. Het is een mooie aanvulling op hetgeen terug te vinden is in het voor-oorlogse archief van de KPB/PCB (CAR AVTG nrs. 84 – 96).

Lees meer en download de inventaris hier.

 

Welkom bij Dacob,

Dacob vzw is het Archief en de Bibliotheek voor de studie van het communisme. Binnen het archieflandschap behoort het tot de Vlaamse privaatrechtelijke archieven: het verwerft geen archief van overheden, maar wel van private organisaties, verenigingen en personen.

Arbeiders stemt voor de kommunistische partij, mei 1929, 110 cm x 80 cm

Dacob omvat zowel een archief als een (bewaar)bibliotheek. We huizen in de Kazernestraat nr 33 te 1000 Brussel. Samen met CArCoB (Centre des Archives Communistes en Belgique) is Dacob de exclusieve bewaarnemer van het archief van de KPB (Communistische Partij van België), dat toebehoort aan de vzw Historisch Patrimonium van de KPB (Hispatk vzw).

Met privémiddelen slagen we erin de toegankelijkheid van archieven en bibliotheek te garanderen.

Verder willen we als vereniging een visie ontwikkelen rond het thema “studie van het communisme” door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, filmvoorstellingen,etc.

Kommunistische Partij van België 1 Mei, 1979, 78cm x 55cm

Belangrijke financiële bijdragen die ons in staat stellen deze planning te realiseren kwamen onder meer van de Club Jef Van Extergem uit Antwerpen en het Masereelhuis Leuven, naast gewaardeerde individuele giften.

Bij deze doen we een warme oproep aan al diegenen die een voortgezette archiefwerking rond de nalatenschap van de KPB en zijn Vlaamse opvolger genegen zijn om niet te twijfelen hun financiële steun over te maken aan Dacob vzw. Hartelijk dank bij voorbaat.

Onze gegevens zijn:

  • Dacob vzw - Triodos BE95 5230 8058 5958

Mail naar bib.dacob@skynet.be Voor meer informatie

 

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld, valt de inhoud van deze website onder een Creative Commons Licentie.