In memoriam Charles Van der Vinck

Met droefheid melden we u het overlijden van Charles Van der Vinck (1928 – 2016).

Charles Van der Vinck was onder meer ere-algemeen secretaris A.C.O.D.- gewest Antwerpen, stichter en ere-voorzitter van de Club Jef Van Extergem, gewezen lid van het Centraal Comité van de KPB, lid van de vriendenkring Onafhankelijkheidsfront – Belgisch Partizanen Leger, lid van de Parti Communiste Français en Ridder in de Kroonorde.

Hij werd tijdens de oorlog lid van de organisatie Volksjeugd die aangesloten was bij het Onafhankelijkheidsfront. Later, in februari 1945, trad hij toe tot de KPB en was binnen de partij actief als lid van het het Federaal Bureau Antwerpen, van het Centraal Comité en het Politiek Bureau. Daarnaast had hij een zeer lange carrière als vakbondsman bij de A.C.O.D.

Na het ontbinden van de KPB zorgde hij ervoor dat de archieven van de Federatie Antwerpen terecht kwamen bij DACOB. Hij steunde tevens actief – samen met de Club Jef Van Extergem – de werking van ons archievencentrum.

Laatste nieuws bij Dacob

Archieven van de Communistische Partij 1919 – 1939

Een klein archief (1m50) over de oprichting van de Communistische partij van België is ontsloten. Het archief bevat o.a. interessante briefwisseling tussen de stichters van de partij onderling en tussen de KPB en Moskou. Er zijn tevens diverse stukken te vinden over de SOI (Secours Ouvrier International / Internationale Arbeiders Hulp), verschillende vakbondsbewegingen en de werking binnen de federaties.

Download hier de inventaris.

Meer nieuws

 

Welkom bij Dacob,

Dacob vzw is het Archief en de Bibliotheek voor de studie van het communisme. Binnen het archieflandschap behoort het tot de Vlaamse privaatrechtelijke archieven: het verwerft geen archief van overheden, maar wel van private organisaties, verenigingen en personen.

Dacob omvat zowel een archief als een (bewaar)bibliotheek. We huizen in de Kazernestraat nr 33 te 1000 Brussel. Samen met CArCoB (Centre des Archives Communistes en Belgique) is Dacob de exclusieve bewaarnemer van het archief van de KPB (Communistische Partij van België), dat toebehoort aan de vzw Historisch Patrimonium van de KPB (Hispatk vzw).

communisme magazine KPB Communisme: Vlaams tijdschrift der C P van België, 1e jaargang 1949

Met privémiddelen slagen we erin de toegankelijkheid van archieven en bibliotheek te garanderen.

Verder willen we als vereniging een visie ontwikkelen rond het thema “studie van het communisme” door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, filmvoorstellingen,etc.

brochures pensioenen

Diverse brochures over pensioenwetten

Belangrijke financiële bijdragen die ons in staat stellen deze planning te realiseren kwamen onder meer van de Club Jef Van Extergem uit Antwerpen en het Masereelhuis Leuven, naast gewaardeerde individuele giften.

Bij deze doen we een warme oproep aan al diegenen die een voortgezette archiefwerking rond de nalatenschap van de KPB en zijn Vlaamse opvolger genegen zijn om niet te twijfelen hun financiële steun over te maken aan Dacob vzw. Hartelijk dank bij voorbaat.

Onze gegevens zijn:

  • Dacob vzw - Fortis BE52 0013 2868 7509  - BIC GEBABEBB

Mail naar bib.dacob@skynet.be Voor meer informatie

 

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld, valt de inhoud van deze website onder een Creative Commons Licentie.