Dacob - Home

 

Laatste nieuws

Zomervakantie

Dacob is gesloten van 31 juli tot en met 14 augustus.

Voor dringende vragen contacteer onze collega's van Carcob: carcob@skynet.be

Archief van Filip Delmotte ontsloten

Filip Delmotte (officieel Philip; afgekort als F.D.), geboren op 16 mei 1953, werd via talrijke gesprekken met Marc Braet en contacten met de plaatselijke KPB in 1975 lid van de partij. Na zijn toetreden startte de afdeling, die op dat ogenblik weinig politieke activiteit ontwikkelde, quasi onmiddellijk een elementaire werking op: colporteren met de Rode Vaan, pamfletten verdelen enz. Filip werd snel politiek secretaris van de partij, maar zoals blijkt uit zijn archief was hij ook zeer actief in andere organisaties, zoals VAKA en dit zowel op lokaal, provinciaal als nationaal niveau. Hij klom binnen het partijkader vrij snel op, werd secretaris van de Vlaamse Gewestraad, secretaris van het Vlaams Bureau, wat concreet betekende secretaris van Jef Turf en maakte in die hoedanigheid bv. de verslagen op. Wanneer hij lid werd van het Politiek Bureau (1984), bleef hij de verslagen opmaken en eveneens “Feiten en Argumenten” redigeren. Hij was ook al snel gewestelijk politiek verantwoordelijke.

F.D. was nauw betrokken bij het luik “media” van de partij. Hij was beheerder van de Vlaamse Progressieve omroepvereniging (VPO) en lid van de gastprogrammaraad. Hij speelde een rol in de Vlaamse Progressieve Uitgeverij (VPU), de uitgever van de Rode Vaan en bij de Rode Vaan zelf. Wanneer de VPU op 20 maart 1996 in vereffening gaat wordt F.D. aangeduid als vereffenaar.

Hij werd na het ontslag van Jef Turf redacteur van de Rode Vaan en van het blad Markant, de opvolger van de Rode Vaan, en in 1994 hoofdredacteur. F.D. was ook bestuurder bij Eurovid, een video-productiebedrijf aanleunend bij de Vlaamse Raad van de KPB.

Het op 1 februari 2017 geschonken archief weerspiegelt alle terreinen waarop Filip Delmotte actief was. Dit laten we dan ook in de inventaris tot uiting komen. Enkele documenten zijn wellicht van de hand van Lieve Bels, zijn toenmalige echtgenote. Zij was lid van de vrouwencommissie waarvan Jos Van Sande de trekker was.

Download de inventaris hier

 

Welkom bij Dacob,

Dacob vzw is het Archief en de Bibliotheek voor de studie van het communisme. Binnen het archieflandschap behoort het tot de Vlaamse privaatrechtelijke archieven: het verwerft geen archief van overheden, maar wel van private organisaties, verenigingen en personen.

Arbeiders stemt voor de kommunistische partij, mei 1929, 110 cm x 80 cm

Dacob omvat zowel een archief als een (bewaar)bibliotheek. We huizen in de Kazernestraat nr 33 te 1000 Brussel. Samen met CArCoB (Centre des Archives Communistes en Belgique) is Dacob de exclusieve bewaarnemer van het archief van de KPB (Communistische Partij van België), dat toebehoort aan de vzw Historisch Patrimonium van de KPB (Hispatk vzw).

Met privémiddelen slagen we erin de toegankelijkheid van archieven en bibliotheek te garanderen.

Verder willen we als vereniging een visie ontwikkelen rond het thema “studie van het communisme” door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, filmvoorstellingen,etc.

Kommunistische Partij van België 1 Mei, 1979, 78cm x 55cm

Belangrijke financiële bijdragen die ons in staat stellen deze planning te realiseren kwamen onder meer van de Club Jef Van Extergem uit Antwerpen en het Masereelhuis Leuven, naast gewaardeerde individuele giften.

Bij deze doen we een warme oproep aan al diegenen die een voortgezette archiefwerking rond de nalatenschap van de KPB en zijn Vlaamse opvolger genegen zijn om niet te twijfelen hun financiële steun over te maken aan Dacob vzw. Hartelijk dank bij voorbaat.

Onze gegevens zijn:

  • Dacob vzw - Triodos BE95 5230 8058 5958

Mail naar bib.dacob@skynet.be Voor meer informatie

 

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld, valt de inhoud van deze website onder een Creative Commons Licentie.