Laatste nieuws

Robert Wolff is emeritus professor van de Universiteit van Massachusetts (Amherst) gespecialiseerd in politieke filosofie. Hij omschrijft zichzelf als volgt: “op politiek vlak een anarchist, op economisch vlak een marxist en op religieus vlak een atheïst”. Hij schreef verschillende kritische studies over de filosofie van het liberalisme. Tot zijn bekendste werk behoort “A critique of pure tolerance” (samen met H. Marcuse en Barrinton Moore Jr.) en “In defense of anarchism”. Zijn interesse in het werk van Marx heeft geleid tot verschillende publicaties waarin hij een originele reconstructie van Marx’ centrale inzichten geeft. Voor het Masereelfonds zal hij werk van Marx vanuit een originele invalshoek verhelderen. Meer bepaald zal hij in zijn lezing ingaan op het verband tussen de literaire stijl enerzijds en de filosofische inhoud anderzijds van het werk van Marx.

De lezing vindt plaats op 14 juni vanaf 19u30 in Ons Huis, Vrijdagmarkt 9 te Gent.

Meer informatie hier.

Welkom bij Dacob,

Dacob vzw is het Archief en de Bibliotheek voor de studie van het communisme. Binnen het archieflandschap behoort het tot de Vlaamse privaatrechtelijke archieven: het verwerft geen archief van overheden, maar wel van private organisaties, verenigingen en personen.

Arbeiders stemt voor de kommunistische partij, mei 1929, 110 cm x 80 cm

Dacob omvat zowel een archief als een (bewaar)bibliotheek. We huizen in de Kazernestraat nr 33 te 1000 Brussel. Samen met CArCoB (Centre des Archives Communistes en Belgique) is Dacob de exclusieve bewaarnemer van het archief van de KPB (Communistische Partij van België), dat toebehoort aan de vzw Historisch Patrimonium van de KPB (Hispatk vzw).

Met privémiddelen slagen we erin de toegankelijkheid van archieven en bibliotheek te garanderen.

Verder willen we als vereniging een visie ontwikkelen rond het thema “studie van het communisme” door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, filmvoorstellingen,etc.

Kommunistische Partij van België 1 Mei, 1979, 78cm x 55cm

Belangrijke financiële bijdragen die ons in staat stellen deze planning te realiseren kwamen onder meer van de Club Jef Van Extergem uit Antwerpen en het Masereelhuis Leuven, naast gewaardeerde individuele giften.

Bij deze doen we een warme oproep aan al diegenen die een voortgezette archiefwerking rond de nalatenschap van de KPB en zijn Vlaamse opvolger genegen zijn om niet te twijfelen hun financiële steun over te maken aan Dacob vzw. Hartelijk dank bij voorbaat.

Onze gegevens zijn:

  • Dacob vzw - Triodos BE95 5230 8058 5958

Mail naar bib.dacob@skynet.be Voor meer informatie

 

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld, valt de inhoud van deze website onder een Creative Commons Licentie.