Laatste nieuws

“Du Rouge au Tricolore. Les Communistes belges de 1939 à 1944. Un aspect de l’histoire de la Résistance en Belgique".

Deze uitgave bespreekt de rol van Belgische communisten en de KPB/PCB in het verzet en is onmisbaar in de studie van de geschiedenis van WOII en de bezetting. De herwerkte editie vertrekt vanuit de rol van de militanten en onderzoekt vervolgens de structuren en principes die aan de basis lagen van diverse acties.

Het werk van José Gotovitch is het resultaat van jarenlang onderzoek in de ontsloten archieven van Moskou, de openbare archieven van de communistische cellen in België en de lange zoektocht die de auteur ondernam naar getuigen en nieuwe archieven.

Het nieuwe boek is niet enkel een verbeterde versie van de uitgave van 1992 maar het bevat diverse aanvullingen. Zo werden er 250 biografische notities over militanten geactualiseerd.

Het boek kan nu besteld worden bij Carcob. Meer informatie hier.

 

Welkom bij Dacob,

Dacob vzw is het Archief en de Bibliotheek voor de studie van het communisme. Binnen het archieflandschap behoort het tot de Vlaamse privaatrechtelijke archieven: het verwerft geen archief van overheden, maar wel van private organisaties, verenigingen en personen.

Arbeiders stemt voor de kommunistische partij, mei 1929, 110 cm x 80 cm

Dacob omvat zowel een archief als een (bewaar)bibliotheek. We huizen in de Kazernestraat nr 33 te 1000 Brussel. Samen met CArCoB (Centre des Archives Communistes en Belgique) is Dacob de exclusieve bewaarnemer van het archief van de KPB (Communistische Partij van België), dat toebehoort aan de vzw Historisch Patrimonium van de KPB (Hispatk vzw).

Met privémiddelen slagen we erin de toegankelijkheid van archieven en bibliotheek te garanderen.

Verder willen we als vereniging een visie ontwikkelen rond het thema “studie van het communisme” door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, filmvoorstellingen,etc.

Kommunistische Partij van België 1 Mei, 1979, 78cm x 55cm

Belangrijke financiële bijdragen die ons in staat stellen deze planning te realiseren kwamen onder meer van de Club Jef Van Extergem uit Antwerpen en het Masereelhuis Leuven, naast gewaardeerde individuele giften.

Bij deze doen we een warme oproep aan al diegenen die een voortgezette archiefwerking rond de nalatenschap van de KPB en zijn Vlaamse opvolger genegen zijn om niet te twijfelen hun financiële steun over te maken aan Dacob vzw. Hartelijk dank bij voorbaat.

Onze gegevens zijn:

  • Dacob vzw - Triodos BE95 5230 8058 5958

Mail naar bib.dacob@skynet.be Voor meer informatie

 

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld, valt de inhoud van deze website onder een Creative Commons Licentie.