Archieven

 

Raadpleeg onze online catalogus PALLAS

U kan PALLAS raadplegen door een zoekterm in te geven of door te klikken op 'bladeren in archieven'. Bij deze laatste optie krijgt u een overzicht van de aanwezige archieven.


Raadpleeg de inventarissen

Hieronder staan de inventarissen van de centrale leidinggevende organen van de KPB, de Federaties en enkele persoonsarchieven. Deze inventarissen kan u raadplegen met PALLAS of hier downloaden als pdf-bestand.

De inventarissen van de centrale leidinggevende organen van de KPB

Overzicht van het archief van de Politieke Controle Commissie (PCC/CCP)

Inventaris van het Archief betreffende Wereldoorlog II

Inventaris van de archieven van de Communistische Partij 1919 – 1939

De inventarissen van de Federaties

Persoonsarchieven en schenkingen aanwezig bij Dacob en Carcob

overzicht van persoonsarchieven en schenkingen bij Dacob en Carcob

 

Persoonsarchieven: inventarissen

 

Toegankelijkheid

Vrijwel alle archieven van de KPB die ouder zijn dan 30 jaar zijn openbaar, ook wanneer het materiaal nog niet volledig werd ontsloten. Afwijkingen van deze algemene regel zijn mogelijk.

Aan de gebruiker wordt in dit geval gevraagd een schriftelijke gemotiveerde aanvraag in te dienen. We maken deze aanvraag vervolgens over aan de bewaargever van het archief.

Voor vragen of overdrachten van archief kan u steeds terecht bij Theun Vonckx.