Beeld en geluid

Het Centraal Comité van de KPB/PCB in 1932

Dacob beschikt over een uitgebreide collectie unieke foto's, films en affiches en een voorlopig vrij bescheiden audio-archief, die de geschiedenis van het Belgische communisme illustreren.

Het film- en audio-archief is slechts marginaal ontsloten. Er wordt werk gemaakt van een affiche database. Bij Carcob kan u reeds terecht voor een inventaris van de Franstalige affiches.

De fotografische collecties omvatten voornamelijk foto's van:

- militanten en communistische leiders

- congressen van de KPB en de CPSU

- internationale en nationale manifestaties en evenementen

- beeldarchief van de Rode Vaan

Voor de periode 1921 tot 1959 is er een inventaris (PDF-Français) beschikbaar. Deze werd gerealiseerd door de bibliothecaresse Ariane Poot. De foto's uit de periode 1960 - 1995 werden thematische geklasseerd.

Raadpleeg hier de fotografische inventaris tot en met 1959.

Raadpleeg hier de fotografische inventaris van de Rode Vaan.