Laatste nieuws bij Dacob

Publicaties

In 2016 verschenen een aantal publicaties met o.a. fotomateriaal uit de archieven van Dacob.

'Als rook over de bergen'- Marc Andries

Ludion publiceert een opvallende roman gebaseerd op de levensfeiten van Jef Van Extergem. Als rook over de bergen is een geïllustreerde historische roman over de gewezen socialist, flamingant, activist en communist. Maar tegelijk is dit boek ook een meeslepende kroniek van Antwerpen in het woelige interbellum, waarin ook Camille Huysmans, Paul Van Ostaijen, de gebroeders Jespers, Roza de Guchtenaere, Geert Pijnenburg en vele andere kleurrijke figuren de revue passeren. Er was een tijd waarin links radicalisme en flamingantisme in Vlaanderen hand in hand gingen. Vandaag lijkt het ondenkbaar dat politieke optochten door de straten van Antwerpen of Gent trekken waarin rode vanen en Vlaamse leeuwenvlaggen meegedragen worden. En toch gebeurde het in de jaren ’20.

lees meer

'Wapenbroeders'- Louis Paul Boon

Wapenbroeders is Louis Paul Boons hoogst eigenzinnige romanbewerking van de middeleeuwse verhalen over de vos Reinaert en de wolf Isengrimus. Boon begon eraan in de zomer van 1946. België was toen al bijna twee jaar bevrijd, maar van echte vrijheid en democratische vernieuwing kon men volgens de schrijver niet spreken. De maatschappij leek veeleer terug te keren naar de duistere tijd van voor de Tweede Wereldoorlog. Net als zijn middeleeuwse voorbeelden dat hadden gedaan, haalde Boon daarom de corrupte machthebbers van het toenmalige België genadeloos over de hekel. De daaropvolgende jaren breidde Boon zijn satirische verhaal verder uit, waarbij behalve koning Leopold III en de Christelijke Volkspartij ook de Kommunistische Partij flink op de hak werd genomen. Het dierenverhaal kreeg zo een vlijmscherp, persoonlijk randje. Vervolgens gaf de ex-communistische schrijver zijn roman een existentiële twist...

lees meer

 

Welkom bij Dacob,

Dacob vzw is het Archief en de Bibliotheek voor de studie van het communisme. Binnen het archieflandschap behoort het tot de Vlaamse privaatrechtelijke archieven: het verwerft geen archief van overheden, maar wel van private organisaties, verenigingen en personen.

Dacob omvat zowel een archief als een (bewaar)bibliotheek. We huizen in de Kazernestraat nr 33 te 1000 Brussel. Samen met CArCoB (Centre des Archives Communistes en Belgique) is Dacob de exclusieve bewaarnemer van het archief van de KPB (Communistische Partij van België), dat toebehoort aan de vzw Historisch Patrimonium van de KPB (Hispatk vzw).

communisme magazine KPB Communisme: Vlaams tijdschrift der C P van België, 1e jaargang 1949

Met privémiddelen slagen we erin de toegankelijkheid van archieven en bibliotheek te garanderen.

Verder willen we als vereniging een visie ontwikkelen rond het thema “studie van het communisme” door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, filmvoorstellingen,etc.

brochures pensioenen

Diverse brochures over pensioenwetten

Belangrijke financiële bijdragen die ons in staat stellen deze planning te realiseren kwamen onder meer van de Club Jef Van Extergem uit Antwerpen en het Masereelhuis Leuven, naast gewaardeerde individuele giften.

Bij deze doen we een warme oproep aan al diegenen die een voortgezette archiefwerking rond de nalatenschap van de KPB en zijn Vlaamse opvolger genegen zijn om niet te twijfelen hun financiële steun over te maken aan Dacob vzw. Hartelijk dank bij voorbaat.

Onze gegevens zijn:

  • Dacob vzw - Triodos BE95 5230 8058 5958

Mail naar bib.dacob@skynet.be Voor meer informatie

 

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld, valt de inhoud van deze website onder een Creative Commons Licentie.