Nieuws

 

1917-2017: Espoirs, utopies et héritages de la Révolution russe

Van 2 tot en met 4 november 2017 wordt een internationaal colloquium over de Oktoberrevolutie in het Volkshuis te St-Gillis (Brussel) georganiseerd.

Het volledige programma kan u hier raadplegen.

 

Manifiesta 2017

Bezoek onze infostand op Manifiesta. Leer er meer over onze werking en archieven of ontdek er enkele unieke publicaties.

Manifiesta vindt plaats op zaterdag 16 en zondag 17 september 2017 te Bredene Aan Zee.

 

Schenking Jan Everaert en Pierrette Cuelenaere (Gent) ontsloten

everaert - cuelenaere

Deze schenking is gevormd door Pierrette Cuelenaere en Jan Everaert. Pierrette werd geboren in Parijs op 14 dec. 1922. Op 11 januari 1942 werd zij aangehouden in Gent wegens politieke propaganda en sabotage. Vanuit Gent werd zij overgebracht naar Essen, Hamburg, Lübeck en ten slotte Bützow waar zij op 3 mei 1945 bevrijd werd. Zij overleed in Gent op 8 januari 2009.

Haar echtgenoot, Jan Everaert, werd geboren in Oostende op 26 maart 1920 en stierf op 22 augustus 1990. Jan was vanaf 1935 lid van de Rode Studenten, de latere Geünifieerde Socialistische Studenten en vanaf 1938 lid van de KP. Op 31 juli 1941 werd hij aangehouden door de bezetter. Na de gevangenis van de Nieuwe Wandeling in Gent kwam hij in het concentratiekamp Breendonk terecht en vandaar in Neuengamme (oktober 1941) waar hij het grootste gedeelte van de 1380 dagen gevangenschap doorbracht. Van Neuengamme ging het op het einde van de oorlog naar Lübeck waar hij overgebracht werd op het schip Cap Arcona waarvan hij de schipbreuk overleefde. Hij werd bevrijd op 3 mei 1945. In het proces der oorlogsmisdadigers te Hamburg werd hij als getuige opgeroepen.

Hun hele verdere leven zou anti-fascisme en vredespolitiek centraal staan. Beiden waren actief in tal van organisaties die deze doelstellingen nastreefden en de herinnering aan de oorlogsgruwel levendig hielden.

Download hier de inventaris.

Raadpleeg hier het overzicht van alle ontsloten archieven.

 

Prix de CArCob

In 2017 kunnen studenten en onderzoekers opnieuw deelnemen aan de Prix de Carcob. Voor alle informatie en reglement surf naar www.carcob.eu

 

Archieven van de Communistische Partij 1919 – 1939

Een klein archief (1m50) over de oprichting van de Communistische partij van België is ontsloten. Het archief bevat o.a. interessante briefwisseling tussen de stichters van de partij onderling en tussen de KPB en Moskou. Er zijn tevens diverse stukken te vinden over de SOI (Secours Ouvrier International / Internationale Arbeiders Hulp), verschillende vakbondsbewegingen en de werking binnen de federaties.

Download hier de inventaris.

Raadpleeg hier het overzicht van alle ontsloten archieven.

 

Archief Frans Van Den Branden ontsloten

Frans Van Den Branden werd lid van de Belgische Transportarbeidersbond op 25 mei 1930 en lid van de KP in 1944. Hij was zeer actief in de haven en richtte er bv. de afdeling dokwerkers op. Hij was de eerste havenarbeider in de Belgische geschiedenis die verkozen werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers (1949-1950). In de jaren 1950 was hij ook politiek secretaris van de federatie Antwerpen en gedurende vele jaren was hij lid van de centrale leidinggevende organen van de partij.

Download hier de inventaris.

Raadpleeg hier het overzicht van alle ontsloten archieven.

 

Voorbije activiteiten

 

Ontsloten Fonds van Victor 'Joseph' Thonet

Victor Joseph Vincent Thonet beter bekend als Joseph Thonet is samen met Joseph Jacquemotte één van de stichters van de PCB/KPB. Hij was ook actief in het verzet en lid van het Armée belge des Partisans.

Download hier de inventaris.

Raadpleeg hier het overzicht van alle ontsloten archieven.

 

Archief Federatie Denderstreek/Aalst ontsloten

De inventaris kan hier geraadpleegd worden.

Het archief bevat niet enkel veel informatie over de werking van de federatie Denderstreek en haar verschillende lokale afdelingen maar ook over verwante organisaties en politieke figuren zoals Raymond De Smet, Jos De Geyter en Marc De Smet.

Bekijk het volledige archievenoverzicht hier

 

Raadpleeg de online catalogus

Pallas laat toe het reeds ontsloten archief en de bibliotheek te doorzoeken. De catalogus wordt steeds verder aangevuld en geactualiseerd.


 

De Rode Vaan op micofilm

In samenwerking met de KBR werd de volledige collectie 'Rode Vaan' op microfilm gekopieerd

Deze zijn nu te raadplegen in de leeszaal