Nieuws

 

Archieven van de Communistische Partij 1919 – 1939

Een klein archief (1m50) over de oprichting van de Communistische partij van België is ontsloten. Het archief bevat o.a. interessante briefwisseling tussen de stichters van de partij onderling en tussen de KPB en Moskou. Er zijn tevens diverse stukken te vinden over de SOI (Secours Ouvrier International / Internationale Arbeiders Hulp), verschillende vakbondsbewegingen en de werking binnen de federaties.

Download hier de inventaris.

Raadpleeg hier het overzicht van alle ontsloten archieven.

 

Archief Frans Van Den Branden ontsloten

Frans Van Den Branden werd lid van de Belgische Transportarbeidersbond op 25 mei 1930 en lid van de KP in 1944. Hij was zeer actief in de haven en richtte er bv. de afdeling dokwerkers op. Hij was de eerste havenarbeider in de Belgische geschiedenis die verkozen werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers (1949-1950). In de jaren 1950 was hij ook politiek secretaris van de federatie Antwerpen en gedurende vele jaren was hij lid van de centrale leidinggevende organen van de partij.

Download hier de inventaris.

Raadpleeg hier het overzicht van alle ontsloten archieven.

 

Voorbije activiteiten

 

Ontsloten Fonds van Victor 'Joseph' Thonet

Victor Joseph Vincent Thonet beter bekend als Joseph Thonet is samen met Joseph Jacquemotte één van de stichters van de PCB/KPB. Hij was ook actief in het verzet en lid van het Armée belge des Partisans.

Download hier de inventaris.

Raadpleeg hier het overzicht van alle ontsloten archieven.

 

Archief Federatie Denderstreek/Aalst ontsloten

De inventaris kan hier geraadpleegd worden.

Het archief bevat niet enkel veel informatie over de werking van de federatie Denderstreek en haar verschillende lokale afdelingen maar ook over verwante organisaties en politieke figuren zoals Raymond De Smet, Jos De Geyter en Marc De Smet.

Bekijk het volledige archievenoverzicht hier

 

Raadpleeg de online catalogus

Pallas laat toe het reeds ontsloten archief en de bibliotheek te doorzoeken. De catalogus wordt steeds verder aangevuld en geactualiseerd.


 

De Rode Vaan op micofilm

In samenwerking met de KBR werd de volledige collectie 'Rode Vaan' op microfilm gekopieerd

Deze zijn nu te raadplegen in de leeszaal